Apie mus

Lietuvos ugniagesių gelbėtojų profesinių sąjungų susivienijimas yra viena iš didžiausių ugniagesių profesinių sąjungų susivienijimas Lietuvoje, kurio ištakos siekia 2003 metus.
LUGPSS  šiuo  metu  vienija  ir atstovauja Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos profesinės sąjungos, Šiaulių apskrities  ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos ir Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesių profesinės sąjungos statutinių ir savivaldybių ugniagesių interesus.

Čia telkiami ugniagesiai, kuriems įgyvendinamos pažangiausios idėjos bei veiksmai, užtikrinantys palankiausias darbo sąlygas ugniagesių tarnybai ir saviraiškai.

 

LUGPSS strateginės kryptys:

  1. Ugdyti lyderystę  ir didinti narystę  teikiant inovatyvias ir naujas paslaugas nariams

  2. Stiprinti pasitikėjimą ir LUGPSS kaip galios centro įvaizdį per vidinę ir išorinę komunikaciją

  3. Sutelkti ugniagesius bendriems tikslams: finansavimo įsisavinimo ir didinimo; sėkmingų reformų įgyvendinimo ir pokyčių skaidrumo; socialinės partnerystės stiprinimo; įstatymų priėmimo ir įgyvendinimo  

 

LUGPSS prioritetai 2019-aisiais:

  1. Vidaus tarnybos statuto tobulinimas: atlyginimų sistema, darbo laiko apskaita.

  2. „Programos 1000“ įgyvendinimas.

  3. Saugos ir sveikatos nuostatų praktinis įgyvendinimas.

  4. Efektyvus ir skaidrus finansavimo įsisavinimas centrinėse įstaigose

  5. Pertvarkų skaidrumo užtikrinimas.

  6. Lyderių mokymų organizavimas.