2018 M. PAPILDOMŲ LĖŠŲ POREIKIS

2017 m. kovo 13 d. Lietuvos Respublikos vyriausybė patvirtino 2018-2020 metų LRV programos įgyvendinimo planą, kur didelis dėmesys skiriamas Vidaus reikalų statutinių įstaigų pajėgumų sustiprinimui. Vyriausybė įsipareigojo siekti, kad nuosekliai būtų didinamas Vidaus tarnybos pareigūnų kasmetinis darbo užmokestis, kad pareigūnai būtų aprūpinami specialiosiomis priemonėmis (įranga), tarnybine uniforma, informacinių technologijų ir ryšių priemonėmis.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas), įvertinęs lėšų poreikį Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatytų priemonių, susijusias su departamento vykdomomis funkcijomis, įgyvendinimui bei atsižvelgdamas į valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos finansavimą ir materialinio aprūpinimo būklę bei įvertinęs esančia padėtį 2017 m. teikiant informaciją 2018-2020 m. valstybės biudžeto rengimui  pateikė realų lėšų poreikį 2018-2020 m., kuris sudaro 41 078,6 tūkst. eurų.

Departamentas informuoja, kad siekiant 2018 m. užtikrinti tinkamą pavestų funkcijų vykdymą bei siekiant įgyvendinti minimaliai Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas departamentui 2017 metams papildomas minimalus lėšų poreikis sudaro 17 620 tūkst. eurų.

Papildomų lėšų paskirtis:

Poreikis, tūkst. eurų

Pastabos

1. Papildomų darbo užmokesčio (kartu su socialinio draudimo įmokomis) lėšų poreikis

2 410

 

Iš jų:

 

 

1.1 Siekiant palaipsniui didinti vidaus tarnybos pareigūnų darbo užmokestį palaipsniui keliant pareiginės algos koeficientą per vieną reikėtų 2410,0 tūkst. eurų, iš jų DU – 1847,0 tūkst. eurų.

Tai paliestų 3243 darbuotojų

Mėn. darbo užmokestis vienam pareigūnui pakiltų 40 - 75 eurų;

Žemesnės grandies pareigūnams – 40–55  eurais, vidurinės  grandies pareigūnams 60–75 eurų.

Žemesnės grandies pareigūnų vidutinis DU po pakėlimo būtų apie 920 eurų, „į rankas“ 700,0 ( 2017 m. rugsėjo 30 d. duom. – vidutinis DU 875 eurų, „į rankas“ – 665) , vidurinės gr. – 1180,0 , „ į rankas“ - 897,0 ( rugsėjo 30 d. - 1113 eurų, - 845).

2 410

 

 

Iš jų

DU 1.847

Sodra 563

1.2. Pagalbos  skambučių telefonais 03, 033, 103 administravimui perimti iš Greitosios medicininės pagalbos.

Papildomai reikėtų priimti 60 operatorių skambučių telefonu 033  (ir analogiškais numeriais) srauto  valdymui

Parengtas LRV nutarimo projektas del numeriu 03 033 panaikinimo, bet kol kas jis VRMe))

1 175

DU

900

Iš jų

DU 900

Sodra 275

2. Poreikis paprastosioms išlaidoms: 

2 631

 

Iš jų:

 

 

2.1 Aprūpinti tarnybine uniforma. Per paskutinius trejus metus tarnybinės uniformos įsigijimui vidutiniškai skirta 46 proc. (507 tūkst. eurų) reikiamų lėšų (2017 m 36,7 proc.; 400,0 tūkst. eurų) Dėl nepakankamo pareigūnų aprūpinimo tarnybine uniforma kyla grėsmė, kad pareigūnai kreipsis į administracinį teismą, (šiuo metu departamentas pareigūnams moka kompensacijas dėl nepakankamo pareigūnų aprūpinimo tarnybine uniforma 2008 - 2013 metais). Papildomai skyrus 865 tūkst. eurų būtų iš dalies atnaujinta uniforma.

865

 

2.2 Ugniagesių gelbėtojų aprūpinimui asmeninėmis apsaugos priemonėmis Nepakanka lėšų ugniagesių gelbėtojų aprūpinimui asmeninėmis apsaugos priemonėmis (batai, pirštinės suplyšę, dalis šalmų neatitinka jiems keliamų saugos reikalavimų). Per paskutinius trejus metus asmeninėms apsaugos priemonėms įsigyti vidutiniškai skirta 24,1 proc. (120 tūkst. eurų) reikiamų lėšų (2017 m 25,5 proc.; 165,0 tūkst. eurų).  Būtina atnaujinti gelbėjimo ir gaisrų gesinimo įrangą, aprūpinti reikiamomis priemonėmis (putokšliu, kvėpavimo aparatų priedais, balionais, dialektinėmis priemonėmis ir kt.). 2017 m. gelbėjimo ir gaisrų gesinimo įrangai įsigyti (trumpalaikis turtas) lėšų nebuvo skirta. Dėl netinkamų apsaugos priemonių, kyla pavojus pačių ugniagesių gelbėtojų sveikatai ar net gyvybei. Papildomai skyrus 1255 tūkst. eurų būtų atnaujinta labiausiai susidėvėjusios apsaugos priemonės ir įranga.

2018 planuojame skirti is svu asignavimu  apie ???

1 255

Iš jų:

480 tūkst.  euru  apsaugines aprangos priedams 145 tukst. Eur – gaisrinės  žarnos ir priedai

134 tukst.  – kvėpavimo aparatų  priedai, suspausto oro balionai

100 tūkst. euru – putokšlis

122 tūkst. – gelbėjimo vandenyje priemonės

274 tūkst. euru – kitos priemones (aukštalipiams,  dialektrines,

2.3 Technikos aptarnavimui, remontui, eksploatavimui bei technikos draudimui. Šiuo metu VPGT eksploatuojamos 633 transporto priemonės, Vidutiniškai 1-os transporto priemonės išlaikymui reikia iki 3 tūkst. eurų per metus (degalai, tepalai, remontas, atsarginės dalys, privalomasis draudimas ir kt.), t.y. bendras lėšų poreikis apie 1899 tūkst. eurų per metus. Departamentas 2017 m. transporto išlaikymui skyrė 1136 tūkst. eurų (59,8 proc), bendras papildomų lėšų poreikis – 763, papildomai prašome bent 511 (transporto remontui).

2018  transporto išlaikymui planuojama skirtis ??? is savu asignavimu

 

511

transporto remontui ir bent dalies transporto draudimui KASKO draudimu ?

3. Poreikis turto (VIP) įsigijimui (Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 5.4.1. darbo „Vidaus reikalų statutinių įstaigų pajėgumų stiprinimas“ įgyvendinimui)

5 605

 

Iš jų:

 

 

3.1 Įsigyti gelbėjimo techniką. VPGT 2017 m. spalio mėn. duomenimis 388 pagrindinės transporto priemonės (automobilinės cisternos, štabo automobiliai, automobilinės kopėčios, automobilinės platformos, siurblinės stotys, žarnų automobiliai ir kt.), iš jų 248 transporto priemonių amžiaus vidurkis virš 15 metų. Tikslas – siekti aprūpinti VPGT padalinius transporto priemonėmis, kurių minimalus kiekis numatytas priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarte.

2018 m. planuojame 1521 tūkst. is savu asignavimų

2 055

Butų  papildomai perkama (ir sumokama avanmsas) :

7  vidutines AC

4 sunkiosios AC

2 konteinerovežiai

2 automobilines gaisrinės kopėčios

3.2 gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įrangos (ilgalaikis turtas) įsigijimui. Bus siekiama aprūpinti šiuolaikiška gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įranga palengvinančią ugniagesių gelbėtojų darbą gelbstint žmonių gyvybės, gesinant gaisrus ir atliekant gelbėjimo darbus (narų įranga, kvėpavimo aparatai, nešiojami siurbliai, termovizoriai, apsauginiai ugniagesio gelbėtojo drabužiai ir t. t.).

Iš savų asignavimų skiriame 1110 tūkst. euru

1 210

Butų  papildomai įsigijama:

Narų įranga – 80,0 tūkst. Eur

Kvėpavimo aparatai – 130 tūkst. euru

Termovizoriai – 180 tūkst. eur.

Ugniagesio gelbėtojo apsaugine apranga-  750 tūkst. eur

Kita įranga- 70,0 tūkst.  eur.

3.3 spartesniam perspėjimo sistemos sirenomis Astravo atominės elektrinės poveikio zonoje diegimui

2 340

Sirenų įrengimas 50 km  poveikio zonoje ir projektavimas 50-100 km poveikio zonoje

4. Savivaldybių priešgaisrinės tarnyboms (tikslinėms dotacijoms)

5 799

Iš jų:

DU- 3 246,2

Sodra- 989,4

Kt. išlaidos-1 563,4

IŠ VISO:

17 620