Konferencija Ispanijoje

Šių metų Balandžio 10-11 dienomis LTPF delegacija buvo išvykusi į konferenciją, kuri vyko Toledo mieste, Ispanijoje. LTPF delegaciją sudarė LTPF pirmininkė Loreta Sosčikienė, pirmininkės patarėjas Artūras Černiauskas ir LUGPSS pirmininkas Algis Lisauskas. Konferencijoje dalyvavo Lietuvos, Ispanijos, Lenkijos, Serbijos, Italijos ir Makedonijos delegacijos. Konferencijos metu kiekviena delegacija apibūdino savo darbo veiklos pobūdį, pristatė vienijančias organizacijas. Pagrindinis konferencijos tikslas buvo išnagrinėti nacionalinius teisės aktus dėl darbo laiko reguliavimo viešajame sektoriuje, šiuo klausimu pasisakė ekspertai iš kiekvienos delegacijos. Po ekspertų pasisakymų vyko audringos diskusijos apie patirtį, susijusia su optimaliu darbo laiku kiekvienoje organizacijoje.

Vizito metu buvo aplankyta ir paliko didelį įspūdį Ispanijos Nacionalinė policijos mokykla Avilio mieste. Tai labai didelis mokomasis kompleksas užimantis 80ha žemės ploto, kurį sudaro stadionas, baseinas, šaudykla, sporto salė, bendrabučiai, valgykla, konferencijų salė ir daug kitų mokomųjų su policijos mokymu susijusių pastatų. Taip pat šioje mokykloje yra įkurtas didelis muziejus, kuriame surinkti eksponatai iš viso pasaulio šalių.

Vizito metu buvo nuspręsta, kad visos dalyvavusios šalys pristatys pasiūlymus dėl darbo laiko reguliavimo viešajame sektoriuje, kurie vėliau bus apibendrinti.