Skelbimas

ŠIAULIŲ APSKRITIES UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ PROFESINĖ SĄJUNGA

2023     Sausio 21

 

   Po 2023 metų sausio 21 dieną vykusio Šiaulių apskrities ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos ataskaitinio  suvažiavimo, dėl kvorumo nesusirinkimo, nuspręsta skelbti, pakartotiną suvažiavimo datą.

 

2023 metų vasario 8 dieną 10.00 val. skelbiamas pakartotinis, ataskaitinis Šiaulių apskrities ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos ir LUGPSS ataskaitinis suvažiavimas. Suvažiavime  dalyvaus PAGD  Direktorius ir atsakys į paklausimus.

Suvažiavimo adresas: Draugystės prospektas 25 (viešbutis Šiauliai)

PAGAL ŠIAULIŲ APSKRITIES UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS ĮSTATŲ 11 STRAIPSNĮ, suvažiavimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų Profesinės sąjungos narių. Jei į suvažiavimą nesusirenka reikalingas narių skaičius, ne anksčiau kaip po 14 dienų šaukiamas pakartotinis narių suvažiavimas ir jis laikomas teisėtu nepriklausomai nuo jame dalyvaujančių narių skaičiaus.

 

DARBOTVARKĖ:

 

Dalyvių atvykimas – registracija 9 30 – 1000  val.

 

1. Suvažiavimo atidarymas. Suvažiavimo pirmininkaujančio, sekretoriaus (-ės) rinkimai

2. Svečių pasisakymai (pasisakymo laikas bus patvirtintas suvažiavimo metu)

        Pietūs nuo  1130  iki  12 10

3. Pirmininkų ir valdybų ataskaita.

4. Revizinių  komisijų ataskaita.

5. PS veiklos aptarimai ir pasiūlymai 2023 metams

6. Kiti klausimai.

 

ŠAUGPS valdyba